Menu

EHBO cursus september 2020

Ook dit cursusjaar verzorg het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Rhenen, weer een cursus EHBO.

Soms word je zo maar geconfronteerd met een ongeval, thuis, op straat of op het werk: iemand zakt in elkaar, een kind verslikt zich of een werknemer valt van de trap. Wat doe je dan? Loop je weg of onderneem je actie? Door snel en deskundig te handelen kun je vaak de gevolgen voor het slachtoffer beperken.

Om deze deskundigheid te bevorderen organiseert het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Rhenen bij voldoende belangstelling weer een cursus EHBO. Deze cursus wordt gegeven in het Rode Kruis gebouw aan de Kerkstraat 1 te Rhenen. De kosten van de cursus bedragen € 215,00, waarbij inbegrepen het lesmateriaal, verbandleer, aed en reanimatie en het examengeld. Het lesgeld kan worden terugverdiend als je tenminste twee jaar actief wordt als vrijwilliger bij de afdeling Rhenen van het Nederlandse Rode Kruis.

Wil je inlichtingen of je opgeven voor deze cursus, stuur dan een mail naar opleidingen@rodekruisrhenen.nl